top of page

Udruženi možemo sve

"Nema stvari koja je tako vredna proučavanja kao što je priroda"
Nikola Tesla

O nama

Udruženje za razvoj turizma, zaštitu i promociju prirodnih i kulturnih vrednosti planine Povlen osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje zasnovano na slobodi udruživanja građana Republike Srbije, radi razvoja turizma, zaštite i promocije prirodnih i kulturnnih vrednosti planine Povlen.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja turizma na planini Povlen, zaštiti njenih prirodnih dobara, očuvanju kulturnih spomenika, narodne graditeljske tradicije, i promocije ukupnih vrednosti planine Povlen.

Aktivnosti Udruženja podsticaće i doprinositi očuvanju prepoznatljivog turističkog identiteta, promovisanju turističkih vrednosti; unapređivanju, zaštiti prirode pranine Povlen. Razvijaće međunarodnu saradnju i posticati mobilnost građana a naročito mladih područja Valjeva, Bajine Bašte i Kosjerića, brinuće o njihovoj edukaciji i stručnom usavršavanju, jačanju kapaciteta organizacija koje se bave zaštitom prirodnih i kulturnih dobara. Javno će se zalagati za promenu navika u pogledu korištenja i čuvanja prirodnih i kulturnih resursa uvođenjem koncepta održivog razvoja.

CILJEVI UDRUŽENJA

 • Podizanje i razvoj svesti meštana povlenskih sela i građana područja Valjeva, Bajine Bašte i Kosjerića o vrednosti i značaju očuvane prirode; bogatog kulturnog nasleđa; tradicije narodnog graditeljstva; turističkog i privrednog potencijala kroz razvoj seoskog, eko, adrenalinskog turizma; proizvodnju organske hrane, starih sorti, lekovitog bilja i šumskih proizvoda na planini Povlen, sve u skladu sa koncepcijom održivog razvoja.

 • Uređenje putnih pravaca, planinarskih, biciklističkih i drugih staza, putokaza i informativnih tabli na planini,

 • Rešavanje problema snabdevanjem strujom, vodom, komunalnog opremanja, kanalizacije, odnošenja đubreta i pokrivenosti internetom,

 • Uređenje vidikovaca na planini, 

 • Proglašenje visinskog, livadarskog i kolibarskog dela planine koji je služio za stočarenje za Park prirode "Povlen", 

 • Da bude staratelj budućeg Parka prirode "Povlen",

 • Da se adekvatno zaštite prirodne vrednosti i retkosti planine Povlen, Taorska vrela, Burma, Povlenske kugle, izvor Skrapeža i druge, 

 • Aktivna podrška realizaciji odredbi Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva vodoakumulacije "Stuborovni" koji je donela Vlada Republike Srbije i učešće u tim aktivnostima,

 • Zalaganje da se područje obuhvaćeno prostornim planom Akumulacije "Jablanica" proglasi za Turističko poručje prema odredbama Zakona o turizmu i da se izgradi planirano centralno turističko naselje na prostoru nekadašnjeg radničkog naselja gradilišta brane,

 • Izgradnja vizitorskog centra planine Povlen,

 • Donošenje urbanističkih pravila o gradnji na području planine i izrada projekata koliba, kuća i vikendica u duhu narodne graditeljske tradicije na planini Povlen,

 • Pružanje informacija zainteresovanim za korišćenje posticajnih sredstava državnih i privatnih fondova za projekte koji su u skladu sa ciljevima Udruženja,

 • Osnivanje Muzeja narodnog graditeljstva "Povlen" na Debelom brdu,

 • Osnivanje Geološke izložbe "Povlenske kugle" na Mravinjcima,

 • Osnivanje Prirodnjačke izložbe i Botaničke bašte "Povlen",

 • Podrška izgradnji Etno kompleksa "Purkovci" sa uređenjem staza do izvora Skrapeža i nalazišta fosila Burma,

 • Dalja afirmacija postojećih turističkih destinacija Taorska vrela, Savina vodenica, Mravinjci, Pašina ravan, Varda, Debelo brdo i drugih,

 • Podrška svim seoskim domaćinstvima, ugostiteljskim i drugim organizacijama, koja se bave seoskim turizmom, organskom hranom, medom, leko biljem, šumskim proizvodima, suvenirima, negovanjem narodne tradicije, kao i svim novim privatnim i privatno-javnim partnerstvima u ovoj oblasti,

 • Stvaranje biblioteke, štampanih, foto i digitalih izdanja u vezi planine Povlen,

 • Posticanje naučnih istraživanja iz svih oblasti vezanih za planinu Povlen,

 • Pomaganjem istraživačkih i volonterskih ekoloških aktivnosti mladih na planini Povlen, 

 • - posebno će se podržavati vraćanje starih sorti voća, povrća i stoke, kao i povratak potočnog raka i pastrmke u vode Skrapeža i povlenskih vodotoka.

 

Kao poseban doprinos afirmaciji prirodnih resursa, zanimljivosti i lepota Povlena, Udruženje podržava organizovanje „Dana sremuša" u Donjem Taoru, kao i drugih sličnih turističkih manifestacija. 

Udruženje će aktivno popularisati prirodne i kulturne vrednosti i nasleđe područja Povlena njegove turističke kapacitete, preko svog sajta, društvenih mreža, saradnjom sa medijima i izdavanjem odgovarajućih publikacija. 

bottom of page