top of page

Drevni grad sakriven u suzi slapova i vrela

Slavnu prošlost su odneli vetrovi. Ostavili su samo tragove, predanja... I lepotu.

Taor

 

Taorska sela su neobičan susret prirodnih fenomena i tragova naše prošlosti. Jedna od najatraktivnijiha destinacija Srbije 20 veka sačuvala je svoj šarm i neobičnu bajku o vremenu kada je Taor branjen carskim vojskama iz obližnjeg romejskog utvrđenja. Pronalasci upućuju na ideju da je svako selo, pa i ono neizgrađeno, imalo svoje crkve u vreme ranog ”Vizanta”, tačnije poznog Romejskog carstva.

 

U široj okolini Povlena nalaze se brojni tragovi drevnih rudarskih aktivnosti. Ruda je eksploatisana u ovim krajevima još od praistorije, i to najviše rude bakra i gvožđa. I danas se sporadično mogu naći tragovi rudarskih okna, ostaci rudarskih naselja, delovi usečenih puteva kroz planinske klance, rečnih korita - naročito Skrapeža. Tu su vojna utvrđenja koja su obezbeđivala trgovinu, siguran protok robe i rude  karavanima od mora do trgova u unutrašnjosti Srbije i prestonica Rima i Sirmijuma. 

bottom of page